Содексо баланс: Пользовательские решения Содексо : активация, проверка баланса

Sodexo Баланс | finanz.ru

Прибыль на акцию — Sodexo

3,2 14 4,6 15 4,2 16 4,8 17 4,4 18 4,6 19 -2,2 20

Выручка на акцию — Sodexo

117 14 129 15 132 16 137 17 136 18 149 19 133 20

Коэффициент P/E (цена к прибыли) — Sodexo

23,2 14 17,0 15 24,7 16 20,2 17 20,4 18 22,6 19

Sodexo S.A.: Акция (in EUR)

2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020
Чистая прибыль на акцию 3,23 4,6 4,21 4,85 4,3963 4,5635 -2,1608
Разводненная чистая прибыль 3,19 4,54 4,15 4,79 4,3368 4,5001 -2,1608
Дивиденды на акцию 1,8 2,2 2,4 2,75 2,75 2,9 0
Общий размер дивидендных выплат 0 0 0 0

Sodexo S.A.: Показатели компаний (in EUR)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка на акцию 117,286610972323 128,55088239525 132,038914989048 137,018666327375 135,945674437736 148,562793024359
132,536269996652
Коэффициент P/E (цена на конец года, базовая EPS) 23,2105 17,05 24,6675 20,2124 20,4081 22,5923
Коэффициент P/E (цена на конец года, разводненная EPS) 23,5016 17,2753 25,0241 20,4656 20,6881 22,9106
Коэффициент P/E (цена на конец года) 23,2105 17,05 24,6675
20,2124
20,4081 22,5923
Дивидендная доходность на конец года, % 2,40096 2,80505 2,31103 2,80526 3,06509 2,8128 0
Коэффициент обеспеченности собственными средствами 22,0265230004144 25,6268563928991 25,9076140697839 23,7730267581014 21,4856020942408 25,5109635312303 15,8935054457443
Коэффициент долговой нагрузки
77,7524519961321
74,1382883194032 73,8522390168103 75,9983864461476 78,2198952879581 74,2485830423084 84,0200541693079

Sodexo S.A.: Отчет о прибылях и убытках (in Mio. EUR)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Выручка 18016 19815 20245 20698 20407 21954 19321
Изменение выручки, % -2,07 9,99 2,17 2,24 -1,41 7,58 -11,99
Валовая прибыль 2751 3158 3110 3189 3035 3137 2479
Изменение валовой прибыли, % 0,18 14,79 -1,52 2,54 -4,83 3,36 -20,98
Операционная прибыль 962 1180 1109 1346 1072 1133 561
Изменение операционной прибыли, % 2,23 22,66 -6,02 21,37 -20,36 5,69 -50,49
EBIT 760 1029 978 1079 903 957 -230
Изменение EBIT, % 12,09 35,39 -4,96
10,33
-16,31 5,98
Прибыль после уплаты налогов 490 700 637 723 651 665 -315
Изменение прибыли после уплаты налогов, % 11,62 42,86 -9 13,5 -9,96 2,15

Sodexo S.A.: Баланс (in Mio. EUR)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Совокупная задолженность 11257 10733 10456 11304 11952 12969 14580
Изменение совокупной задолженности, % 25,2250203538911 23,5963103041291 23,5553053048652 26,1395359108073 29,7419657797734 32,3410655624971 46,8110491553958
Собственный капитал 3221 3744
3702
3570 3328 4498 2773
Изменение собственного капитала, % 7,99187267185913 16,3374098463468 -1,13207547169811 -3,59869138495093 -7,15497737556561 35,7295156868718 -38,1059245960503
Баланс 14478 14477 14158 14874 15280 17467 17353
Изменение баланса, % 14,83 -0,01
-2,2
5,06 2,73 14,31 -0,65

Sodexo S.A.: Другие показатели (in EUR)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прибыль на акцию (базовая EPS) 3,23 4,6 4,21 4,85 4,3963 4,5635 -2,1608
Изменение прибыли на акцию, % 10,9965635738832 42,4148606811145 -8,47826086956521 15,2019002375297 -9,35463917525772 3,80319814389373 -147,349622000657
Разводненная прибыль на акцию (разводненная EPS) 3,19 4,54 4,15 4,79 4,3368 4,5001 -2,1608
Изменение разводненной прибыли на акцию, % 10,7638888888889 42,3197492163009 -8,59030837004405 15,4216867469879 -9,46137787056367 3,76544917911823 -148,016710739761
Число сотрудников 419317 422844 425594 427268 460663 470237 422712
Изменение числа сотрудников в % -2,01065149875795 0,841129741937484 0,650358051669173 0,393332612771797 7,81593753803234 2,07830887221244 -10,1066058179173

Акции SDXOF — цена и графики (OTC:SDXOF) — TradingView

Оценка стоимости

Стоимость компании/EBITDA, ТТМ —

Стоимость компании, фин.квартал —

Рын. кап. — Базовая —

Количество сотрудников —

Количество акционеров —

Цена/прибыль, ТТМ —

Цена/выручка, ТТМ —

Цена/Баланс. стоимость, FY —

Цена/Объём продаж, FY —

Балансовый отчет

Коэфф. текущей ликвидности, FQ —

Задолженность/Капитал, FQ —

Чистая задолженность, FQ —

Коэфф. быстрой ликвидности, FQ —

Итого активы, FQ —

Итого задолженность, FQ —

Операционные показатели

Прибыль на общ. сумму активов, TTM —

Доход на капитал, ТТМ —

Прибыль на инвестиции, ТТМ —

Выручка на одного работника, ТТМ —

Динамика цен

Средний объём (10 дн.) —

Бета — 1 год —

Цена — 52 недель макс. —

Цена — 52 недель мин. —

Дивиденды

Выплачено дивидендов, FY —

Дивиденды на акцию, FY —

Ожидаемые годовые дивиденды —

Дивидендный доход —

Рентабельность

Чистая рентабельность, ТТМ —

Валовая рентабельность, ТТМ —

Операционная рентабельность, ТТМ —

Доналоговая рентабельность, ТТМ —

Отчет о доходах

Базовая приб./акцию, чистый доход —

Баз. прибыль на акцию, ТТМ —

EBITDA, ТТМ —

Валовая прибыль, FY —

Прибыль/акцию за посл. год —

Годовая выручка, FY —

Чистый доход, FY —

Общая выручка, FY —

Движение своб. денежных средств, ТТМ —

Подържане на баланс между професионалния и личния ви живот

През последните години специалистите в областта на човешките ресурси с известно притеснение коментират, че балансът между професионалния и личния живот на служителите по цял свят все повече се измества в посока работа. Основната причина е развитието на технологиите и комуникациите, което направи възможно достъпа до служебен мейл или контакт по телефон, чат или видеоразговор във всяка точка на света и по всяко време. Според изследване на HBR 94% от професионалистите казват, че работят повече от 50 часа седмично, т.е. с минумим 10 часа над стандартната работна седмица.

Ние от Содексо не можем да повлияем върху часовете работа, но можем да ви помогнем да използвате много по-пълноценно свободното си време. Това се отнася както за работодателя, който ще има под ръка подходящите инструменти, за да подкрепи работещите за него, така и за професионалистите. Нашите инструменти са широко приети в България, дават възможност на работодателя да демонстрира своята грижа за доброто състояние на служителите си и дава възможност на работещите да се отърсят поне за малко от работното ежедневие и да се отдадат на шопинг, възстановяване или почивка.

Flexi Pass

Много често работодателите виждат колко отдадени са техните служители и търсят възможност да им благодарят. За тях също е тревожен рискът от прегаряне – състояние, при което служителите са толкова отдадени на работата, че пропускат възможностите да почиват, да възстановят силите си и да презаредят с енергия. В краткосрочен план това не е чак такъв проблем, защото работата ще е свършена, но в дългосрочен това е сигурен начин работодателят да изгуби добри и лоялни кадри.

Ваучерите  Flexi Pass са разработени от нашите специалисти именно с тази цел – да подпомогнат работодателя в стремежа му да подкрепи баланса между работа и личен живот на своя екип.

Flexi Pass се приема в над 11 500 обекта в България от най-различно естество – магазини,  аптеки, центрове за възстановяване и красота, туризъм. Но най-голямото му предимство се крие в неговата гъвкавост. За повечето управители на компании или мениджъри човешки ресурси е невъзможно да познават в детайли вкусовете и предпочитанията на своите служители. С Flexi Pass не е и необходимо. Той дава възможност както на работодателя, така и на служителя да бъде максимално гъвкав – служителят сам моделира ползите си взависимост от своите желания и потребности.

 Осигурете баланс между професионалния и личен живот

За всеки от нас личният живот значи нещо различно. За един е време, прекарано със семейство и приятели, за друг е пътешествия по света, за трети е възможност да спортува, да гледа хубав филм или да чете интересна книга. Безкрайно много са потребностите на всеки човек и именно затова е трудно да се дават конкретни съвети как да се подобри балансът между професионален и личен живот, но ето няколко интересни предложения в тази посока, които са по-универсални:

 • Спортувайте – изследванията показват, че когато се натрупа повече работа, едно от първите неща, от които се отказваме, е спортът. Освен очевидно здравословните ползи на спорта има и една, която пропускаме – спортът редуцира стреса;
 • Опитайте някаква лесна диета – храненето е важен показател затова как ние се справяме със стреса и работното натоварване. Но не стартирайте с тежки и дългосрочни диети, които ви налагат нетипичен за вас режим, защото може да има обратен и негативен ефект. Нещо лесно за спазване, което няма да промени значително навиците ви, но пък ще намали лошото влияние, което някои храни оказват на организма ви;
 • Ограничете контактите с хора, които имат негативно поведение или губят много от личното ви време. Вместо това го използвайте за себе си – прочетете интересна книга или гледайте дълго отлаган филм. Защо да не направите нещо полезно? Идете на здравословна процедура, например.

Какви са предимствата на социалните придобивки за балансиран живот?

С нарастване на дисбаланса в посока работа все повече работодатели се питат как могат да помогнат на своите служители, без това да им струва безкрайно много и да се отрази негативно на печалбата на компанията. Все пак всеки цени добрите служители, а в последните години е все по-трудно да намериш такива на българския пазар на труда.

Именно ваучерите Flexi Pass дават подобна възможност и всеки управител или специалист HR, който е загрижен за дългосрочния успех на своята компания, би следвало да се възползва от предимствата, които ние от Содексо предоставяме:

 • Ваучерът е с дълъг срок на валидност – 1 година и дава възможност на служителя да го ползва в удобно за него време без притеснения;
 • Приема се е в 11 500 обекта – абсолютна свобода в избора в зависимост от вкус, необходимост и желания;
 • 6 различни номинални стойности – изцяло е съобразен с възможностите на всеки работодател

Ние знаем, че балансът между работа и свободно време означава нещо различно за всеки. Затова дадохме тази гъвкавост и възможност за избор – за да няма ограничения нито при работодателя, нито при служителя.

Предимства за служители

За да могат служителите да подобрят своя баланс, най-добрият съвет е да се „изключат“. Това означава поне за няколко часа да не мислят за работа, да нямат  достъп до служебен мейл, чат или телефон. Как ще ги използват зависи от техните желания, но ние сме се погрижили нашите ваучери да им дадат тази възможност.

Те се приемат в обекти, които предлагат целия спектър от продукти и услуги за свободното време – спорт и фитнес, красота, здравословни процедури, храна и напитки, дрехи и козметика, похапване със семейство и приятели. Единственото, което има значение, е потребността и желанията.

 

На «КАМАЗе» начали выдавать универсальные карты для оплаты питания и проезда

началась выдача универсальных карт, по которым можно оплатить питание в столовых и буфетах, услуги общественного транспорта. В магазине по пластику с большегрузом можно получить скидку от компаний-партнёров камазовской программы лояльности.

Обед под рукой

Новую карту можно будет активировать в столовой с 15 декабря. В день активации новой карты старая автоматически блокируется. Новая карта оснащена чипом, с него и будет считываться информация о состоянии счёта. С введением нового механизма списания средств уйдёт в прошлое опасность размагничивания, а также уменьшится время расчёта на кассе.

– Нередко бывает, что работник одного завода оказывается в предобеденное время по долгу службы на другом предприятии. Руководство «Содексо ЕвроАзия» и «КорпусГрупп Волга-Дон» обещало, что с новой картой можно будет перекусить или купить всё необходимое в любой столовой или буфете этого оператора, – заявил начальник отдела социального развития Иван Ахматов.

Рубль к рублю

Для оплаты транспортных услуг баланс карты сначала нужно пополнить. Сделать это можно через устройства самообслуживания (терминалы Сбербанка, банкоматы и инфокиоски «АК БАРС» Банка, терминалы Элекснет, инфоматы «Электронный Татарстан») или почтовые отделения. Всего в городе 193 точки.

Чтобы упростить эту процедуру для работников компании, Сбербанк и АО «Социальная карта» дорабатывают услугу «Автоплатёж» для поддержания положительного баланса транспортной карты. Её можно будет подключить через устройства самообслуживания Сбербанка или через «Сбербанк Онлайн» ориентировочно с середины декабря. Доработку приложения «Автоплатёж» ведёт и «ВТБ24», воспользоваться этой услугой можно будет во втором квартале 2018 года.

С помощью транспортного приложения универсальной карты можно будет оплатить проезд не только в Набережных Челнах, но и Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Казани, при этом экономить два рубля при каждой поездке.

Сберечь средства поможет и программа лояльности. В магазинах, аптеках, заправках, медицинских учреждениях, предоставляющих скидку камазовцам, есть специальные стикеры.

Береги её

Каждая карта привязана к табельному номеру работника компании, при увольнении пластик нужно сдать работнику отдела кадров. Если на карте остались деньги на проезд, их можно перенести на обычную транспортную карту. 

Sodexo | Проверка баланса подарочной карты | Запрос баланса, Ссылки и обзоры, Контакты и социальные сети, Условия и многое другое

Подарочная карта, подарочный сертификат и подарочный сертификат

Обзор

Представление купца

Информация о магазине

Веб-сайт магазина, контактный телефон, местонахождение

Социальные сети

Ссылки на страницы и блоги в социальных сетях

Реквизиты подарочной карты

Веб-страница подарочной карты, Условия и положения

Полезные статьи

Интернет-статьи и отрывки

Запрос баланса

Опции для проверки баланса карты

Обзор пользователей

Советы, предложения и обсуждения

Приложение «Проверка баланса»

Управление подарочной картой с помощью мобильного приложения

Последнее обновление: понедельник, 31 августа 2020 г.


Обзор Sodexo

Услуги по обеспечению качества жизни | Sodexo в США

Sodexo — ведущий поставщик интегрированных продуктов питания, управления помещениями и др. услуги, которые повышают эффективность работы организации и улучшают качество…

как проверить транзакции sodexo онлайн управлять картой sodexo запрос баланса sodexo баланс карты sodexo подарочная карта sodexo обслуживание клиентов sodexo food card баланс подарочной карты sodexo проверить баланс карты sodexo как проверить баланс карты sodexo как проверить баланс на карте sodexo как проверить баланс sodexo как проверить мой баланс sodexo как проверить баланс sodexo как проверить баланс sodexo по смс как проверить баланс sodexo онлайн


Информация о магазине

Веб-сайт, контактный номер и информация о подарочной карте Sodexo.

Официальный сайт

Электронная почта

Страница в социальных сетях

Ссылки на социальные сети для Sodexo

Официальный Facebook

Официальный Twitter

Официальный Youtube

Официальный Instagram

Официальный LinkedIn


Детали подарочной карты

Ссылки на подарочную карту или подарочный сертификат Sodexo.Удобный способ управлять балансом на лету Мобильное приложение GCB

Система единого входа Zeta

Введите номер вашего мобильного телефона (10 цифр) или адрес электронной почты Электронная почта или 10-значный мобильный номер Продолжая, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.

https: // www.sodexobenefitsindia.com/users/ Подарочная карта

Веб-страница подарочной карты, условия использования Sodexo.

Официальная подарочная карта

Регион карты


Предметы подарочных карт

 • Подарки от Sodexo для ваших друзей и родственников.Подарочные карты. Spirit of Cadeau — это мультитематические подарочные карты, которые вы можете использовать в более чем 500 торговых сетях, чтобы угодить кому угодно и на каждом подарочном мероприятии. Узнайте больше о Spirit of Cadeau. Оптимизация управления временем приема пищи сотрудников https://in.sodexo.com/home/services/benefits-rewards-services/consumer-gifting.html
 • Условия и положения карты питания В этот день, если это не запрещено действующим законодательством, карта Card и любые доступные Баланс истечет, и вы больше не сможете использовать Карту или получить доступ к имеющимся… https://in.sodexo.com/home/meal-card-terms-and-conditions.html
 • Условия и положения для питания и подарочного абонемента Положения и условия для Meal Pass и Gift Pass … Срок действия Sodexo Ваучеры , срок действия которых истекает 31 декабря 2016 г., продлены до 31-й… https://in.sodexo.com/home/meal-pass-terms-and-conditions.html
 • Сроки и условия — Sodexo в Индии Условия и положения Sodexo Gift Pass. Важное сообщение для пользователей ваучеров Sodexo. Срок действия Ваучеров Sodexo, срок действия которых истекает 31 декабря 2016 года, продлен до 31 декабря 2017 года, и они будут продолжать приниматься торговцами, аффилированными с Sodexo, до 31 декабря 2017 года.Теперь вы можете продолжать использовать ваучеры Sodexo … https://in.sodexo.com/home/gift-pass-terms-and-conditions.html
 • Sodexo в Индии Кто мы · Основные принципы · Награды · Высшее руководство · Услуги на месте · Услуги по льготам и вознаграждениям · Связаться с нами · Услуги на месте · Преимущества …https://in.sodexo.com/
 • Sodexo в Индии Sodexo, мировой лидер в сфере услуг по обеспечению качества жизни, назначила Сунила Наяка главным исполнительным директором по корпоративным услугам по всему миру. Сунил, который в настоящее время является генеральным директором отдела корпоративных услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября 2019 года и переедет в Лондон.https://in.sodexo.com/home.html
 • Свяжитесь с нами Адрес корпоративного офиса. Sodexo India Услуги на месте 1-й этаж, Gemstar Торговый комплекс, расширение переулка Рамчандра, Канчпада, Малад, Мумбаи … https://in.sodexo.com/home/about-us/contact-us.html
 • Годовой отчет за 2010 год баланс между амбициями и смирением.• Оптимизм, вера в то, что … Приобретение услуги VR’s , ваучеры и карты , что делает Sodexho со- лидер …… PepsiCo India Holding, Нью-Дели — Gift Pass — 7 500 бенефициаров. — Симфония … https://in.sodexo.com/files/live/sites/sdxcom-global/files/020_Global_Content_Master/Building_Blocks/GLOBAL/Multimedia/PDF/Annual_Report/FY2010-Annual-Report-Sodexo.pdf
 • Торговая сеть Sodexo — Sodexo в Индии Торговая сеть Sodexo распространяется в более чем 1500 городах и более чем 25000 торговых точек.пожалуйста, нажмите на изображения ниже, чтобы найти свои любимые торговые точки https://in.sodexo.com/home/sodexo-merchant-network.html

Запрос остатка на карте

Вы можете узнать баланс карты Sodexo с помощью онлайн-проверки баланса, посетив прилавок магазина / справочную службу.

https: // sso.zetaapps.in/first-factor/otp/request

Информация для запроса баланса подарочной карты Sodexo, чтобы увидеть остаток и транзакции.

Онлайн-проверка

Чек

Проверить товарный чек на остаток

Прилавок магазина

Посетите прилавок магазина или справочную службу, чтобы узнать баланс

 • Онлайн-баланс: перейдите по ссылке на официальный сайт проверки баланса продавца.Вам нужно будет ввести номер карты и пин-код, чтобы получить баланс карты.
 • Телефонный звонок: позвоните в службу поддержки продавца и спросите, можете ли вы проверить баланс карты. Возможно, вы сможете узнать баланс по телефону после предоставления данных карты.
 • Счет-фактура / квитанция: остаток на карте печатается в счете-фактуре / квитанции.
 • Счетчик магазина: обычно баланс карты можно посмотреть в магазине или на прилавке магазина.

Eagle Card Center — Как пользоваться картой |

Библиотека

Карточка Eagle Card используется для получения книг из библиотеки. Просто предъявите свою карту на кассе.

Отсканируйте свою карту Eagle Card, чтобы получить доступ без ключа и получить доступ к
 • Центр аэробики
 • Баскетбольные матчи
 • Бейсбол игры
 • Общежития
Игл Бакс

У любого владельца карты может быть счет в Eagle Bucks.Учетная запись Eagle Bucks работает как дебетовая карта, позволяющая вносить деньги на счет, связанный с вашей картой. Эти средства принимаются в следующих местах:

Столовая Hava Java Книжный магазин кампуса
Чик-фил-А Кафе и пекарня Джазмена Копировальные услуги
Концессионные стенды Mama Deluca’s Pizza в Cityplex Towers Почтовое отделение в кампусе
The Deli Юго-западный гриль Мо Карточный центр Eagle
Освежает смузи Snax в городе в Cityplex Towers Библиотека Периодические копировальные аппараты
Освежает смузи LRC Метро в Cityplex Towers Медицинское обслуживание студентов ОРУ
Зеленая кухня Крайние земли Торговые автоматы

В некоторых ресторанах за пределами кампуса также принимают Eagle Bucks.См. Полный список на сайте www.orueaglecard.com

Планы питания

Карта Eagle Card будет служить вашей картой питания. Когда вы входите в кафетерий или хотите чтобы совершить покупку за Eagle Bucks или Sodexo Bucks в одном из других мест, вы должны иметь при себе удостоверение личности для сканирования. На веб-сайте обеденной службы перечислены все доступные варианты.Вы можете посетить их веб-сайт по адресу: http://oru.sodexomyway.net.

Фоллетт Бакс

Держатели карт, у которых есть кредит на студенческом счете, могут переводить эти средства в Follett Bucks. Follett Bucks можно использовать только в книжном магазине кампуса или на сайте www.orustore.com. Чтобы перевести свой кредит в Follett Bucks, обратитесь в офис по работе с клиентами. в 918.495.6370. Дополнительно в начале каждого семестра вы можете переводить перенос с семестра на семестр.

Проверьте свой баланс

Войдите на oru.edu/eaglecard.com, чтобы проверить свой баланс.

Как разобраться?

В мире связи 24/7, напряженной личной жизни и одинаково загруженных дней в офисе баланс между работой и личной жизнью может легко пострадать — наряду с производительностью сотрудников на работе.Итак, что работодатели могут сделать, чтобы помочь? Бруно Ванхаэльст, старший вице-президент по маркетингу, стратегии и развитию продаж Sodexo Benefits and Rewards Services и Sodexo Personal and Home Services, рассматривает проблемы и решения сегодняшней головоломки между работой и личной жизнью.

Почему работодателям так важно сосредоточить внимание на балансе работы и личной жизни сотрудников?

Бруно Ванхельст: Ответ двоякий: первая часть — «Потому что это приоритет для работающих людей». Поиск баланса в мире, где люди связаны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а границы между рабочим временем и моим временем становится нечетким, задача не из легких.Гибкость рабочего дня становится ключевым моментом. Согласно исследованиям, почти половина директоров по персоналу говорят, что предлагают вариант более гибкого рабочего времени для привлечения и найма новых талантов [1], в то время как большинство менеджеров в США считают, что гибкость положительно влияет на вовлеченность сотрудников (60%), мотивацию (57%). ) и удовлетворенность (68%) [2]. Недавнее исследование Sodexo [3] показало, что 90% сотрудников хотят проводить больше времени вне рабочего места, в то время как другое исследование [4] показало, что улучшение баланса между работой и личной жизнью было лучшей задачей.2 приоритет для сотрудников. Вторая часть ответа заключается в том, что сотрудники, которые изо всех сил пытаются сбалансировать свою жизнь, будут менее вовлечены и менее продуктивны в свое рабочее время.

Какие проблемы лежат в основе плохого баланса между работой и личной жизнью?

BV: Существует множество разнообразных ситуаций, от разовых происшествий до текущих ситуаций: котел выходит из строя дома, ребенок слишком болен, чтобы ходить в школу, или есть проблемы со здоровьем у пожилых родственников — особая проблема для «поколение сэндвичей», которое одновременно заботится о детях и родителях, пытаясь сохранить работу.Между тем, некоторые семьи являются неполными, а другие после развода жонглируют двумя парами отцов и матерей. В то же время существуют проблемы, связанные с работой. Для многих сотрудников рабочая нагрузка увеличивается в рабочее время, а затем распространяется на вечера и выходные — в частности, из-за связанных с работой электронных писем, которые попадают в смартфоны людей. В условиях глобализированной экономики, где сокращение затрат часто является одной из главных задач компании, сотрудники могут оказаться под давлением необходимости производить больше, с меньшими ресурсами и работать дольше.Все это создает стресс, а также риск профессионального выгорания и даже депрессии. В Великобритании связанный с работой стресс, по оценкам, обходится стране в 10,4 миллиона потерянных рабочих дней в год [5]. То же исследование также показало, что 27% сотрудников чувствуют себя подавленными, 34% — тревожными и 58% — раздражительными при работе в течение длительного времени. Излишне говорить, что подобные условия влияют на производительность и удержание персонала.

Как работодатели могут разрешить такую ​​ситуацию?

BV: Есть разные варианты, хотя темп и сложность современной жизни — это социальная проблема, а не то, что компания может решить.Если первым шагом является создание офисного помещения, обеспечивающего приятную рабочую среду, то вторым шагом является предложение ряда решений — помощь по уходу за детьми, уход за пожилыми людьми, финансовая поддержка, гибкий график работы или услуги консьержа, чтобы помочь сотрудникам справиться с трудностями. -сегодняшние потребности в их напряженной жизни. Короче говоря, речь идет о решениях, которые экономят время и деньги, а иногда и то и другое. Чтобы продвинуть программы для сотрудников на новый уровень, третьим вариантом будет реализация инициатив, направленных на улучшение их благополучия с помощью программ здоровья и благополучия, платформ признания, программ помощи сотрудникам или обучения и развития.

Очевидно, я хотел бы добавить, что важно определить преимущества, которые подходят для различных профилей сотрудников и их образа жизни.

Какие профили здесь задействованы?

BV: Международное исследование Sodexo выявило четыре отдельные группы [6]. «Прагматик на работе» обычно старше, не имеет детей и работает в крупной компании. Заработная плата в этой категории важнее. «Ищущий выполнение» моложе, с большей вероятностью будет работать в стартапе и менее мотивирован заработной платой.Распространенный среди всех социальных категорий и возрастов, вы найдете «Балансировщик работы и личной жизни», в то время как сотрудник «Работай, чтобы жить», как правило, моложе, планирует вступить в брак или создать семью и на самом деле не вовлечен в цели работодателя. Крайне важно понимать различный образ жизни и потребности этих различных групп, чтобы предложить подходящее решение для каждой из них.

Какое влияние может иметь лучший баланс между работой и личной жизнью?

BV: Это важно, и то же самое во всем мире. Исследование, проведенное Sodexo в семи странах [7], показало, что 89% руководителей малого и среднего бизнеса заметили повышение производительности и эффективности после принятия мер, облегчающих сотрудникам управление своей личной жизнью.Между тем, 88% респондентов отметили, что такие меры улучшили репутацию их компаний, 82% сообщили, что они упростили набор персонала, а 74% заявили, что оборот увеличился. Таким образом, нет никаких сомнений в их прямой пользе для бизнеса. Также есть очевидное преимущество в сокращении текучести кадров — и всех связанных с этим расходов. В исследовании, проведенном Hay Group с использованием своей базы данных о более чем пяти миллионах сотрудников, более 25%, которые не чувствовали поддержки своего баланса между работой и личной жизнью, планировали уйти от своих работодателей в течение следующих двух лет, по сравнению с 17% сотрудников, которые чувствовал поддержку8.Опрос, проведенный Sodexo9, показал, что сотрудники в пяти разных странах (Бразилия, США, Франция, Польша и Индия) оценили баланс между работой и личной жизнью как второй по важности аспект работы.

Как Sodexo может помочь компаниям улучшить баланс между работой и личной жизнью своих сотрудников?

BV: Sodexo предлагает широкий спектр услуг, включая услуги по программе льгот и вознаграждений, а также личные и домашние услуги. Эти услуги включают в себя поддержку по уходу за детьми, решения для мобильности, инструменты финансового планирования, программы здоровья и благополучия, услуги консьержа, уход на дому за иждивенцами, программы признания среди прочего, и все это позволяет сотрудникам полностью посвятить себя своей работе, зная, что они получат всю необходимую поддержку в личной жизни.Это напрямую улучшает качество жизни людей, и мы получаем невероятную обратную связь.

[1] Исследование гибкости рабочего места, 2015 г. — CareerArc и WorkplaceTrends.com
[2] То же.
[3] Отчет об исследовании потребителей Circles за 2015 год — Sodexo
[4] Исследование Sodexo Benefits & Rewards за 2016 год с участием 3224 сотрудников и 880 компаний в США, Индии, Франции, Бразилии и Польше
[5] 2016 Исследование Фонда психического здоровья
[6] Исследование Sodexo Benefits & Rewards, 2016 г. с участием 3224 сотрудников и 880 компаний в США, Индии, Франции, Бразилии и Польше
[7] Качество жизни: БОЛЬШОЙ актив для малого бизнеса лидеры — услуги SODEXO по льготам и вознаграждениям — 2015
[8] http: // www.cnbc.com/id/100720414
[9] Исследование Sodexo Benefits & Rewards, 2016 г. с участием 3224 сотрудников и 880 компаний в США, Индии, Франции, Бразилии и Польше

Sodexo заняла 2-е место по гендерному балансу в своих руководящих органах среди публичных французских компаний 2019 года на Парижской фондовой бирже: SW

Париж, 2 июля nd , 2020 — Sodexo, мировой лидер в сфере услуг по обеспечению качества жизни, заняла 2-е место по гендерному балансу в своих руководящих органах среди всех публичных компаний в индексе французского фондового рынка SBF 120. Рейтинг 2019 года (Palmarès 2019 de la féminisation des instance dirigeantes) публикуется государственным секретарем Франции по вопросам гендерного равенства и борьбы с дискриминацией и касается гендерного равенства в руководящем руководстве компании.

Кэти Дескессес, главный специалист по персоналу Sodexo, сказала : «Поскольку пандемия COVID-19 и связанный с ней социально-экономический кризис угрожают продвижению в направлении гендерного равенства на многих уровнях, это признание нашей приверженности делу гендерного Баланс в наших руководящих органах имеет особое значение для Sodexo.Более чем когда-либо мы должны подавать пример и выступать за включение в рабочее место, поддерживая социальный и экономический прогресс сообществ, в которых мы работаем. Мы остаемся полностью приверженными и поддерживаем наши комплексные инициативы и коллективные усилия по обеспечению гендерного баланса на всех уровнях нашей компании ».

С учетом того, что женщины составляют 35% Исполнительного комитета Sodexo (по состоянию на 31 августа 2019 г.) и 60% его Совета директоров (по состоянию на 31 августа 2019 г.), мощное внутреннее исследование гендерного баланса и 23 сильные гендерные сети по всей Для глобальной организации приверженность группы принципам гендерного равенства является моральным обязательством и стратегическим императивом.

В 2018 году Sodexo опросила 50 000 своих менеджеров из более чем 70 организаций в рамках исследования гендерного баланса, которое показало, что команды с соотношением мужчин и женщин от 40 до 60 процентов работают лучше по финансовым и нефинансовым показателям. . Цель Sodexo состоит в том, чтобы к 2025 году женщины составляли не менее 40 процентов ее высшего руководящего состава.

Для достижения этой цели Sodexo разработала глобальную стратегию гендерного равенства и обеспечения равных возможностей для улучшения положения женщин.Эта стратегия стимулирует конкретные инициативы, включая инклюзивное обучение на рабочем месте, наставничество и гендерные сети во всей Группе. Краеугольным камнем этого подхода является консультативный совет SoTogether, который занимается продвижением профессионального роста женщин и, в более широком смысле, в глобальном масштабе.

Чтобы узнать больше о разнообразии и вовлеченности в Sodexo, нажмите: Sodexo.com/gender-balance

О Sodexo

Компания Sodexo, основанная в 1966 году Пьером Беллоном в Марселе, является мировым лидером в сфере услуг. которые улучшают качество жизни, что является важным фактором индивидуальной и организационной деятельности.Работая в 67 странах, Sodexo обслуживает 100 миллионов потребителей каждый день с помощью уникального сочетания локальных услуг, льгот и вознаграждений, а также личных и домашних услуг. Sodexo предоставляет клиентам комплексные предложения, разработанные на основе более чем 50-летнего опыта: от услуг общественного питания, приема, обслуживания и уборки до управления помещениями и оборудованием; от услуг и программ, способствующих вовлечению сотрудников, до решений, упрощающих и оптимизирующих их мобильность и управление расходами, до помощи на дому, центров по уходу за детьми и услуг консьержа.Успех и производительность Sodexo основаны на ее независимости, ее устойчивой бизнес-модели и ее способности постоянно развиваться и привлекать 470 000 сотрудников по всему миру. Sodexo входит в индексы CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good и DJSI.

Ключевые показатели (на 31 августа 2019 г.)

Консолидированная выручка 22 млрд евро
470000 сотрудников
19-й по величине работодатель в мире
67 стран
100 миллионов потребителей обслуживаются ежедневно
8.Рыночная капитализация 6 млрд евро (на 24.06.2020)

Контакты

 • PR_Sodexo занимает 2 место SBF120_2020_EN_5

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы убедимся, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt.Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 646cae458a927b57.

Sodexo: «Делаем лучше», расширяя возможности женщин для достижения успеха

В 2017 году Sodexo — поставщик качественных услуг для более чем 75 миллионов клиентов в 80 странах — поставила амбициозную цель: к 2025 году на руководящих должностях должно быть 40% женщин.Выбор именно этой цели не был случайным. На это повлияло исследование гендерного баланса, проведенное Sodexo в 2014 году среди 50 000 менеджеров из 100 организаций. Самый важный вывод: команды с соотношением мужчин и женщин от 40% до 60% стабильно добивались лучших результатов — от финансовых показателей (увеличение валовой прибыли на 23%) до вовлеченности сотрудников и удержания клиентов. Для некоторых компаний это было бы откровением. Но для Sodexo, организации, давно признанной поборником гендерного разнообразия, это исследование является просто еще одним доказательством того, что ей уже известно: инвестирование в талантливых и разнообразных женщин и развитие их навыков дает явное бизнес-преимущество.

Как недавно сообщила DiversityInc:

Лорна Донатоне, генеральный директор отдела географических регионов и регионального председателя Sodexo North America.

От новых сотрудников до опытных менеджеров в Sodexo — гордостью всей нашей организации является то, что мы получили признание за наши усилия по разнообразию и вовлечению, а также за нашу работу по достижению гендерного баланса. Мы считаем, что это не только правильно, но и создает огромное конкурентное преимущество и является движущей силой успеха в бизнесе. Все компании должны стремиться измерить свою приверженность гендерному балансу, как они это делают в отношении любого другого движущего фактора бизнеса.

История и невероятная карьера Азиты Шариати, главы региона, Скандинавии и президента Швеции, являются ярким примером воплощения в жизнь приверженности компании гендерным вопросам. Карьера Шариати, ставшего одним из самых высокопоставленных руководителей Sodexo, началась скромно. Она переехала в Швецию как молодая иммигрантка из Ирана в 1988 году. Не умея говорить по-шведски, но решив учиться, она вскоре поступила в местный университет, чтобы изучать науки о питании. Ее первая роль в Sodexo заключалась в том, что в 1998 году она работала амбулаторным менеджером ресторана, где она заменила отсутствующих менеджеров в клиентских центрах.Трудолюбивая и усердная ученица, Шариати быстро продвинулась вперед, став районным менеджером, затем региональным менеджером, а к 2006 году — директором по продажам, которую она занимала до 2009 года, когда ей предложили возможность изменить жизнь через Форум женского лидерства Sodexo для Талант (SWIFt).

Сертифицированный генеральным директором Мишелем Ланделем в 2009 году, SWIFt стремится развивать лидерство женщин в Sodexo посредством наставничества, спонсорства, активного продвижения и защиты интересов. Конечная цель — помочь женщинам с высоким потенциалом продвинуться на руководящие должности с обязанностями по управлению прибылью и убытками (P&L), а также с операционными и служебными ролями.

SWIFt возглавляется на самом высоком уровне организации с доктором Рохини Ананд, старшим вице-президентом по вопросам разнообразия, и Софи Беллон, председателем правления, в качестве сопредседателей, а также представителями 35 старших руководителей из 17 национальностей. SWIFt руководил реализацией различных программ в более чем 46 странах, работал над тем, чтобы по крайней мере 50% подопечных, участвующих в программах наставничества Sodexo, составляли женщины, и в 2014 году организовал комплексный годичный курс для оказания помощи женщинам с высоким потенциалом. подготовиться к руководящим ролям.

Именно ее участие в Европейской программе взаимного межстранового наставничества SWIFt помогло сформировать карьеру Шариати. Посредством этого ее наставлял генеральный директор из Нидерландов, который познакомил ее со своей обширной европейской сетью, поделился своей деловой хваткой и позволил ей заменить его на работе, предоставив ей важные бизнес-идеи и видимость в организации, в которой она нуждалась. продвигать. Вскоре после этого Шариати был назначен операционным директором в Швеции, а в 2013 году — генеральным директором Sodexo в Швеции.

К 2015 году шведский журнал Veckans Affärer назвал ее «самой влиятельной женщиной Швеции». А в 2017 году она была назначена председателем Скандинавского региона, в который входят Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания.

В качестве лидера Шариати стала поборницей гендерного разнообразия в своем собственном праве, превзойдя поставленную ею цель — 50% женщин в шведской команде лидеров. На вопрос, почему гендерный баланс является для нее ключевой задачей, она однозначно ответила:

Я отдаю приоритет гендерному балансу для повышения прибыльности.Это стратегический вопрос, и поэтому важно, чтобы руководство взяло на себя ответственность и продвигало этот вопрос, как и другие бизнес-вопросы. Я знаю, что Sodexo разделяет эту точку зрения. Всегда ценно ощущение того, что за вами стоит самый высокий уровень управления.

Шариати также стала одним из шести членов Руководящего комитета SWIFt, теперь помогая руководить программой, которая дала ей бесценные возможности для роста, как в качестве сотрудника среднего звена, стремящегося продвинуться по службе, так и в качестве лидера, стремящегося расширить свою глобальную сеть.

Хотя она приписывает большую часть своего успеха лидерам, которые осознали ее потенциал и помогли ей расти, а также инклюзивной культуре Sodexo и приверженности делу улучшения положения женщин, Шариати также признает важность своего собственного вклада:

Всегда есть люди, которые много работают, но этого недостаточно. Только когда ваше личное стремление и целеустремленность сочетаются с тем, что кто-то дает вам место для неудач, эта комбинация создает огромную силу.

Как она советует женщинам, пробивающимся в корпоративный мир:

Найдите то, что вас вдохновляет, ставьте цели и рассказывайте другим.Речь идет о создании вашего личного бренда. Подумайте о том, с чем вы хотите, чтобы другие ассоциировали вас. Найдите и используйте спонсоров в своей сети. Не забывайте получать удовольствие и жить настоящим моментом.

Sodexo добилась значительных успехов в вопросах гендерного разнообразия. В глобальном масштабе в компании есть женщина-председатель совета директоров, 50% женщин представлены в ее совете, 38% женщин — в исполнительной команде и женщины на 30% руководящих должностей. В Северной Америке Sodexo может похвастаться женщиной-генеральным директором, 40% женщин и 20% цветных женщин в составе высшего руководства.Компания постоянно получает признание за эти усилия; например, Sodexo девять лет подряд входит в десятку лучших компаний по версии DiversityInc «50 лучших компаний по разнообразию».

Сохраняя свою приверженность делу улучшения положения женщин, Sodexo ясно дала понять, что будет только увеличивать свои инвестиции в будущих женщин-лидеров, потому что, попросту говоря, это хорошо для бизнеса и правильно. С такими лидерами, как Шариати, нет никаких сомнений в том, что Sodexo выполнит и перевыполнит свою цель в 40% и, таким образом, продолжит показывать корпоративному миру, что «когда женщины добиваются большего, мы все добиваемся большего.”

SDXAY | Годовой баланс Sodexo SA ADR

Счета к оплате 9 0184 7,622 9018 2 Долгосрочная задолженностьКапитализированная аренда 9018 2,975 9018 9018 9018 .Доходы будущих периодов) 9 0184 3,536 9018 Дополнительный капитал 9018 Дополнительный выплачиваемый капитал 9018 9018 9018 9018 ESOP 3,456 Собственный капитал / общие активы
Долгосрочный долг и текущая часть Долгосрочный долг 258 217 448 536 71
Краткосрочный 532 67
Текущая часть долгосрочной задолженности 231 3 4 4 4 2,112 2,024
Рост кредиторской задолженности -24.55% 13,07% 5,40% 4,35%
Подоходный налог к ​​уплате 174 99 6 361 124 5,414 5,414 4,942 4,410 4,688
Дивиденды к выплате 1,184 1,101 1,106 1,112
Прочие краткосрочные обязательства 4,388 4,230 3,841 3,304 9018 9018 3,841 3,304 9018 9018 7,419 6,907
Итого оборотные активы ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 7,623 8,012 7,336 9018 6,458 17,353 17,467 15,280 14,874 14,158
Запасы ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 264 305 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 9018 2
9018 9018 292 ТОЛЬКО ДЛЯ РАСЧЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ 3,130 2,901 2,723 2,934 2,174
Коэффициент тока 0.98 0,97 0,96 1,01 0,96
Коэффициент быстрой ликвидности 0,95 0,94 0,92 0,97 0,92 9018 0,36 0,40 0,31
Долгосрочная задолженность 6,101 3,902 3,537 3,011 2,515 2,515 4,975 3,900 3,532 3,004 2,508
Неконвертируемая задолженность 4,975 3,900 3,900
Капитализированные обязательства по аренде 2 5 7 7 Резервы и резервы 428 491 477 555 692
Отложенные налоги (40) 52 21
(50) Отложенные налоги — Кредит 97 151 901 85 126 137 149
Отложенные налоги — Дебет 137 99 105 187 287 190 182 193
Отложенные налоговые обязательства — необлагаемые резервы
209 178 190 182 193
Доходы будущих периодов — Итого 14580 12,969 11,952 11,304 10,456
Резервы вне собственного капитала — 9018 84.02% 74,25% 78,22% 76,00% 73,85%
Привилегированные акции (балансовая стоимость) Привилегированные акции, подлежащие выкупу
Невыкупаемые привилегированные акции выпусков привилегированных акций для ESOP
Гарантии ESOP — привилегированные акции — 9018
Обычный капитал (всего) 2,758 4,456 3,283 3,668
Номинальная стоимость обыкновенных акций / балансовая стоимость 590 590 590 603 615 248 248 534 822
Нераспределенная прибыль
Совокупная корректировка пересчета / нереализованная для.Exch. Прибыль (1242) (740) (930) (685) (425)
Нереализованная прибыль / убыток Рыночные ценные бумаги
Резервы по переоценке
Прочие ассигнованные резервы 9018 — 9018 — 9018 — 9018 — 9018 — 9018
Нераспределенные резервы 3,162 4,358 3,794 3,455
Казначейские акции 352)
Общий капитал / Всего активов 15.89% 25,51% 21,49% 23,77% 25,91%
Итого Собственный капитал 2,758 3,283 3,283 3,283 15,89% 25,51% 21,49% 23,77% 25,91%
Накопленная доля меньшинства 15 45185 15
Итого собственный капитал 2,773 4,498 3,328 3,570 3,702
Обязательства и собственный капитал 18,467 17,385
.